let's start a new great day

forgot password?

Sản xuất

Sản xuất linh kiện・Cải tiến thiết bị・Đối sách an toàn

Thiết kế ・sản xuất các loại linh kiện khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện sử dụng.

Sản xuất・Cải tiến tủ điện・bảng điều khiển

Thay mới hoặc sửa đổi, cải tiến tủ điện ・bảng điều khiển. Ngoài ra, chúng tôi đang tiến hành nhiều hoạt động khác như cập nhật hệ thống cho bảng điều khiển cũ・chuyển đổi bảng điều khiển thành PLC ・cập nhật PLC.

Tìm Kiếm Giải Pháp Cho Bạn

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp hay đang gặp khó trong việc xây dựng hệ thống sản xuất.

Hãy liên hệ cho chúng tôi, để đưa ra các giải pháp tốt nhất cho nhà máy của bạn!

Contact Us