let's start a new great day

forgot password?

Máy kiểm tra nhãn in

Thao tác đơn giản

Phương pháp vận hành đơn giản, dễ sử dụng, cấu tạo dễ dàng lắp đặt và đưa vào nhà máy sử dụng

Liên kết hệ thống

Có thể xây dựng hệ thống để kết nối với những công đoạn trước và sau. Có thể phán định bằng nhiều điều kiện khác nhau

Khả năng đối ứng hiện trạng

Thực hiện kiểm tra bằng phương pháp tốt nhất phù hợp với hiện trạng đang có

※Hãy liên hệ và thảo luận ngay với chúng tôi !

Đặc trưng ・kỹ thuật
của máy kiểm tra

・Có thể đối ứng tất cả các loại sản phẩm

・Hạng mục kiểm tra đa dạng, phong phú

・Thiết bị nhỏ gọn

・Có thể thiết lập hệ thống phù hợp với hiện trạng

・Bảo trì đơn giản

・Dễ dàng sử dụng

・Có thể xây dựng hệ thống để kết nối với những công đoạn trước sau

Thông số cơ bản
Phương pháp kiểm tra Kiểm tra bằng hình ảnh.
Hạng mục kiểm tra Kiểm tra phát hiện hiện vật ・Kiểm tra ngoại dạng・Kiểm tra nhãn in.
Năng Suất kiểm tra Kiểm tra phát hiện hiện vật | Thông tin cơ bản : vui lòng liên hệ với chúng tôi. Kiểm tra ngoại dạng | Thông tin cơ bản : vui lòng liên hệ với chúng tôi. ※Năng suất thay đổi tùy thuộc vào đối tượng・nội dung ・môi trường kiểm tra.
Nguồn điện AC200V một pha, 50 / 60H、Công suất tiêu thụ 2kVA trở xuống.
Kích thước 1,000×1,000×2,000(W×D×H) ※Kích thước và hình dạng của máy sẽ thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện kiểm tra.

Kiểm tra bằng hình ảnh

Là một kỹ thuật công nghệ cần thiết để giảm nhân công ・nâng cao lợi nhuận・duy trì chất lượng hiện không thể thiếu trong quá trình tự động hóa (FA hóa ) của các nhà máy sản xuất.

Ngày nay, cùng với sự cải tiến của hệ thống hình ảnh thì tốc độ xử lí cũng như độ chính xác đang ngày càng tiến bộ để có thể phán định những bất thường・khiếm khuyết nhỏ nhất.

Đặc trưng của máy kiểm tra bằng hình ảnh

・Có thể phát huy hiệu quả trong việc cải tiến nâng cao năng suất.

・Có thể sử dụng nhân công trước giờ vẫn dùng để kiểm tra cho công viêc khác.

・Có thể kiểm tra những bất thường ・khiếm khuyết nhỏ nhất mà mắt thường không thể phán định.

・Có thể đồng thời tăng tốc độ sản xuất vừa duy trì được chất lượng.

・Có thể đồng nhất tiêu chuẩn phán định và giảm thiểu sai số kiểm tra.

・Có thể thực hiện kiểm tra trong nhiều điều kiện, nội dung kiểm tra khác nhau.Tìm Kiếm Giải Pháp Cho Bạn

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp hay đang gặp khó trong việc xây dựng hệ thống sản xuất.

Hãy liên hệ cho chúng tôi, để đưa ra các giải pháp tốt nhất cho nhà máy của bạn!

Contact Us