let's start a new great day

forgot password?
MSS   Viet Nam

Thiết Bị Điện

Thiết kế・Thi công

Thiết kế và thi công lắp đặt các thiết bị điện liên quan đến máy móc hoặc hoạt động của nhà máy. Ngoài ra chúng tôi cũng thi công lắp đặt thiết bị điện theo yêu cầu của từng quý khách.

Điều khiển tự động

Chúng tôi tiến hành xây dựng (thiết kế・chế tạo・sửa đổi・cập nhật) điều khiển tự động theo yêu cầu của người sử dụng.

Nhận thầu chế tạo phần mền điều khiển

Dựa trên thông số kỹ thuật phần mền từ khách hàng, chúng tôi tiến hành điều chỉnh・xây dựng phần mền PCL thay cho bạn.

Thiết kế・Thi côngThi công thiết bị điện ( tủ điện ) nồi hơi

Nhận thầu và thi công thiết kế lắp đặt thiết bị điện ( tủ điện ) của nồi hơi.

Thiết kế interlock giữa các thiết bị

Chúng tôi thực hiện tổng thể từ việc thiết kế thiết bị điện liên quan đến điều khiển tự động giữa các thiết bị trong nhà máy cho đến việc thi công lắp đặt.

Thiết kế tủ điện cho quy trình khuấy trộn

Chúng tôi thực hiện tổng thể từ việc thiết kế thiết bị điện liên quan đến các thiết bị khuấy trộn cho đến việc thi công lắp đặt.

Điều khiển tự độngĐiều khiển tự động CV vận chuyển sản phẩm

Điều khiển tự động CV vận chuyển hàng hóa đã sản xuất. Có thể thiết lập cài đặt cho từng loại hình dáng và sản phẩm khác nhau.

Điều khiển tự động trộn và chiết xuất nước sốt

Điều khiển tự động trộn và chiết xuất nước sốt hay extract. Được trang bị nhiều tính năng như điều chỉnh nhiệt độ hay tính năng định lượng.

Điều khiển tự động cáp treo

Điều khiển tự động của cáp treo trượt tuyết. Có thể điều khiển linh hoạt theo sự thay đổi của môi trường.

Nhận thầu chế tạo phần mền điều khiểnThao tác phần mền PLC

Dựa trên thông số kỹ thuật phần mền từ khách hàng, chúng tôi tiến hành điều chỉnh・xây dựng phần mền PLC thay cho bạn.

Tìm Kiếm Giải Pháp Cho Bạn

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp hay đang gặp khó trong việc xây dựng hệ thống sản xuất.

Hãy liên hệ cho chúng tôi, để đưa ra các giải pháp tốt nhất cho nhà máy của bạn!

Contact Us